Skip to main content

Terugloop koorzangers in 2021 nog altijd fors

Overgenomen van Koornetwerk Nederland

“We zijn ontzettend blij dat we weer kunnen zingen en concerten kunnen geven. Maar tegelijk realiseren we ons dat er heel veel werk ligt voor herstel. Na twee jaar corona en alle lockdowns zijn onze leden bijna 24.000 zangers kwijtgeraakt. Dat is een enorme klap en het zal een grote inspanning vragen om er bovenop te komen”, zegt Daphne Wassink, voorzitter van Koornetwerk Nederland. Aanleiding zijn de jongste cijfers over de ledenaantallen bij de aangesloten korenbonden.

Ledenverlies
In 2021 verlieten zo’n 9.000 zangers hun koor, blijkt uit cijfers van de korenbonden die onder de koepel van Koornetwerk Nederland vallen. De daling is daarmee minder groot dan in het eerste coronajaar 2020, toen samen ruim 14.500 stemmen verloren gingen. Maar al met al zijn er in twee jaar tijd dus bijna 24.000 koorzangers vertrokken. Daphne Wassink: “Om daar een beeld bij te geven: met dat aantal kun je meer dan 600 koren vullen. En dan tellen we de zangers die niet bij een korenbond waren aangesloten niet eens mee. Deze terugval heeft daarom niet alleen grote impact op individuele koren, maar ook op korenorganisaties en bijvoorbeeld de inkomens van dirigenten en andere professionals in de sector.”

Geen activiteiten, geen nieuwe leden
De cijfers zijn toch weer schrikken voor Koornetwerk Nederland. ”In 2021 was herstel van de klappen uit het jaar ervoor nog onmogelijk,” aldus voorzitter Wassink. “Koren hebben nu twee jaar lang veel minder vaak kunnen repeteren en nauwelijks kunnen optreden. Dat maakt werving en het vasthouden van nieuwe leden heel moeilijk. Voor velen komt nu ook de bodem van de clubkas in zicht door wegvallende gages en contributies. Omdat er ondertussen weer volop gezongen wordt, hoopt Koornetwerk Nederland in 2022 hierin een omslagpunt te gaan zien.”

Aan de bak: werken aan herstel en toekomstbestendigheid
De koorsector moet aan de bak om dat omslagpunt te bewerkstelligen, meent Daphne Wassink. “De koorwereld vervult een belangrijke functie in de maatschappij, door alle leeftijden en lagen van de bevolking heen. We moeten met elkaar aan de slag om sterker en toekomstbestendiger uit de crisis te komen. Maar dat gaat niet van vandaag op morgen. En daarvoor hebben we ook overheden en partners nodig die met raad, daad en financiële middelen de sector ondersteunen. Gelukkig zien we veel energie en initiatieven om dat met elkaar vorm te geven.”

Brede roep voor betere ondersteuning
Koornetwerk Nederland stelt dan ook dat nú het moment is om de steun voor de amateurkunsten, waaronder de duizenden koren en andere muziekverenigingen, structureel beter te maken. “Al vóór corona constateerden we dat de ondersteuning van de sector onvoldoende is, zowel lokaal als landelijk. Meerdere recente onderzoeken en rapporten van onderzoeksbureau BMC, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de Raad voor Cultuur bevestigen dit. Zij komen ook met concrete aanbevelingen voor het revitaliseren van de sector. Het is de hoogste tijd om daar echt werk van te maken, dat we samen naast onze koren gaan staan.”