Skip to main content

Algemene Jaarvergadering AKF 2024

Aan de koren van de Apeldoornse Korenfederatie,
Het bestuur van de Apeldoornse Korenfederatie nodigt u uit voor de jaarlijkse ledenvergadering op zaterdag 23 maart 2024 van 10.00 tot 12.00 uur.
Inloop met koffie/thee en iets lekkers vanaf 09.30 uur.
De vergadering vindt plaats in het wijkcentrum De Groene Hoven, Koninginnelaan 280, Apeldoorn.
Wij bereiden de volgende documenten voor:
[A] De vergaderagenda
[B] Notulen vorige jaarvergadering (1 april 2023) reeds gereed
[C] Jaarverslag 2023
[D] Financiële jaarrekening 2023, alsmede Begroting 2024
[E] De AKF in 2024
Volgens onze statuten kunnen de koren met twee afgevaardigden aan de vergadering deelnemen.
Mocht u verhinderd zijn, dan stellen wij een berichtje op prijs.
Met muzikale groeten,
Ronald Berkhoff, voorzitter
Cor van der Zijden, penningmeester
Fried Zwerver-Bakker, bestuurslid