Skip to main content

The Swinging Voices

De vereniging The Swinging Voices zijn opgeheven en maken dus geen deel meer uit van de Korenfederatie, zie bericht.